اطلاعات تماس

واحد فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو: 0000 3665 051

واحد فروش و خدمات پس از فروش کرمان موتـور:  0000 3665 051

واحد فـروش فونیــکس و اکستـــریم:                                      6000 3645 051

واحـد خدمات پس از فـروش فونیکس و اکستریم:  0000 3665 051

کارشناسی خریـــد و فـروش :                                                                   7000 3667 051

امـــــــــــــــداد سیـــــــــــــــــــار :                                                                   900 88 87 0915

آدرس ها

دفتـــر  فــــروش  فـونیــکس  و  اکستــریممشـهد، بزرگـراه آسیایی، بیــن پیامبــر اعظــم 55 و 57

دفتر فروش مدیران خودرو و کرمان موتور: مشـهد، بزرگراه آسیایی، بعد از بیمارستان رضوی، بیـن پیامبـر اعظم 11 و 13

دفتـر خدمـات پس از فــروش: مشـهد، بزرگراه آسیایی، بعد از بیمارستان رضوی، پیامبر اعظم 13، درب دوم، سمت راست

ساعت کاری

شنبه تا پنجشنبه

8:00 الی 13:30

14:30 الی 17:00

خدمات پس از فروش

مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از بیمارستان رضوی، پیامبر اعظم ۱۳، درب دوم، سمت راست

شبکه های اجتماعی